Kongre Konu Başlıkları

Biyobenzer Ürünler ve Klinik Araştırmalar

Hücresel ve Moleküler Farmakoloji

Kanser Farmakolojisi

Kardiyovasküler Farmakoloji

Nörofarmakoloji

Rejeneratif Farmakoloji ve Yeni Tedaviler

Uyuşturucu ile Mücadelede Farmakologların Rolü

Farmakoloji Eğitimi ve Akılcı İlaç Kullanımı