Bildiriler

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 20 AĞUSTOS 2017

24. Ulusal Farmakoloji Kongresi'ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan Online Bildiri Bölümü ile gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Online başvuru formunun doldurulması süresince araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak saklanmalıdır.
Bildiriler, sözlü veya poster şeklinde sunulacaktır.

Bildiri sunum tercihi için aşağıdaki başlıklardan biri seçilmelidir:

• Sözlü sunu
• Poster sunusu

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

• Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözlü, poster veya sözlü/poster) ve çalışmanın hangi kategoride yer aldığı belirtilmelidir.
• Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu seçilmelidir:

BİLDİRİ ANA BAŞLIKLARI

1- Biyobenzer Ürünler ve Klinik Araştırmalar
2- Hücresel ve Moleküler Farmakoloji
3- Kanser Farmakolojisi
4- Kardiyovasküler Farmakoloji
5- Nörofarmakoloji
6- Rejeneratif Farmakoloji ve Yeni Tedaviler
7- Uyuşturucu ile Mücadelede Farmakologların Rolü
8- Farmakoloji Eğitimi ve Akılcı İlaç Kullanımı

• Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır.
• Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
• Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
• Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Bildiri özetleri bu bölümlere göre yapılandırılmalıdır. Özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
• Giriş ve Amaç
• Yöntem
• Bulgular
• Tartışma ve Sonuç
• Bildiri özetleri maksimum 300 kelime içermelidir. Kelime sayısına bildiri başlığı, yazar adları ve kurumları ile anahtar kelimeler dahil değildir.
• Her bildiriye “beş” anahtar kelime eklenmelidir.
• Bildiri özeti “kaynak” içermemelidir.
• Bildiri özetine istenirse bir tablo veya bir şekil eklenebilir.
• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
Online bildiri bölümü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirmesi

• Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
• Sözlü sunu kontenjanı sınırlıdır. Bu nedenle bilimsel kurul, sözlü sunu için başvuran bir bildiriyi poster olarak sunulmasına karar verebilir.
• Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurul tarafından yapılacaktır.
• Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kabul – Red Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilerek, sözlü veya poster sunumu için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya red yanıtları 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.
Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları
Bildiri sunumlarının tümü ve kullanılan görsel materyaller Türkçe olacaktır.
Sözlü Sunumlar
Sözlü sunumlar programda belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir.
Her konuşmacı için ayrılan süre 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma şeklinde olmak üzere toplam 15 dakikadır.
Poster Sunumları
Poster sunumları programda belirtilen tarih ve saatlerde özel olarak ayrılmış poster sergi alanında sergilenecektir. Kongre Bilimsel Kurulu üyeleri tarafından posterlerin başında “Poster Tartışması” yapılacaktır.
Posterler 70 cm en ve 100cm boy ölçülerinde ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır.
Bildirinin başlığı ve kısaltmaları büyük olacak şekilde küçük harf kullanılarak yazılmalıdır.
İkinci satıra yazarlar, üçüncü satıra çalıştıkları yer ve il yazılmalıdır.
Grafik, şekil ve fotoğraflar en az 18x24 cm boyutlarında ve kaliteli olmalıdır.
Poster sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günde saat 08:00’ da asmaları ve 20:00’da kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra kaldırılmamış posterler Kongre Organizasyon Komitesi tarafından toplatılacaktır.
Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Kongre Organizasyon Komitesi bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.