Bildiriler

Bildiri gönderim süresi sona ermiştir. Kongremize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

24. Ulusal Farmakoloji Kongresi'ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan Online Bildiri Bölümü ile gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için (0216) 385 51 79 nolu telefonu arayabilirsiniz. Doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak saklanmalıdır.
Bildiriler, sözlü veya poster şeklinde sunulacaktır.

Bildiri sunum tercihi için aşağıdaki başlıklardan biri seçilmelidir:

• Sözlü sunu
• Poster sunusu

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

• Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözlü veya poster) ve çalışmanın hangi kategoride yer aldığı belirtilmelidir.

BİLDİRİ ANA BAŞLIKLARI

1- Biyobenzer Ürünler ve Klinik Araştırmalar
2- Hücresel ve Moleküler Farmakoloji
3- Kanser Farmakolojisi
4- Kardiyovasküler Farmakoloji
5- Nörofarmakoloji
6- Rejeneratif Farmakoloji ve Yeni Tedaviler
7- Uyuşturucu ile Mücadelede Farmakologların Rolü
8- Farmakoloji Eğitimi ve Akılcı İlaç Kullanımı

• Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır.
• Özet başlığı büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır).
• İsimlere akademik ünvan kullanılmamalıdır. Sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Örn: Tuğçe Demirtaş1
• Yazarların çalıştıkları kurumların isimleri belirtilmelidir. Örn:1 Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli
• Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
• Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
• Özet; Giriş ve amaç, yöntem, bulgular ve tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

• Giriş ve Amaç
• Yöntem
• Bulgular
• Tartışma ve Sonuç

• Bildiri özetleri maksimum 250 kelime içermelidir. Kelime sayısına bildiri başlığı, yazar adları ve kurumları ile anahtar kelimeler dahil değildir.
• Her bildiriye “beş” anahtar kelime eklenmelidir.
• Bildiri özetine istenirse bir tablo veya bir şekil eklenebilir.
• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
Online bildiri bölümü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirmesi

• Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
• Sözlü sunu kontenjanı sınırlıdır. Bu nedenle bilimsel kurul, sözlü sunu için başvuran bir bildiriyi poster olarak sunulmasına karar verebilir.
• Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurul tarafından yapılacaktır.
• Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Ancak kayıt yaptıran kişi sunan kişi değilse, sunum yapacak kişinin de kayıt yaptırması ve kongre sırasında sunumu bizzat yapması zorunludur. Aksi durumda gerekçe önceden bildirilmelidir.

Kabul – Red Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilerek, sözlü veya poster sunumu için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya red yanıtları 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.
Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları
Bildiri sunumlarının tümü ve kullanılan görsel materyaller Türkçe olacaktır.
Sözlü Sunumlar
Sözlü sunumlar programda belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir.
Her konuşmacı için ayrılan süre 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma şeklinde olmak üzere toplam 15 dakikadır.
Poster Sunumları
Poster sunumları programda belirtilen tarih ve saatlerde özel olarak ayrılmış poster sergi alanında sergilenecektir. Kongre Bilimsel Kurulu üyeleri tarafından posterlerin başında “Poster Tartışması” yapılacaktır.
Posterler 70 cm en ve 100cm boy ölçülerinde ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır.
Bildirinin başlığı ve kısaltmaları büyük olacak şekilde küçük harf kullanılarak yazılmalıdır.
İkinci satıra yazarlar, üçüncü satıra çalıştıkları yer ve il yazılmalıdır.
Grafik, şekil ve fotoğraflar en az 18x24 cm boyutlarında ve kaliteli olmalıdır.
Poster sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günde saat 08:00’ da asmaları ve 20:00’da kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra kaldırılmamış posterler Kongre Organizasyon Komitesi tarafından toplatılacaktır.
Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Kongre Organizasyon Komitesi bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.