KURULLAR

Kongre Başkanı:
Prof. Dr. Ersin Yarış (TFD Başkanı; Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fak.)

Kongre Sekreterleri:
Prof. Dr. Feride Sena Sezen (Karadeniz Teknik Üni. Eczacılık Fak.)
Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman (Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fak.)

Kongre Bilimsel Kurulu :
Prof. Dr. Burhan Kıran (Uludağ Üni. Tıp Fak. Em. Öğr. Uyesi)
Prof. Dr. Meral Tuncer (Başkent Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Mehmet Melli (Ankara Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Öner Süzer (İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.)
Prof. Dr. Ersin Yarış (Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Kevser Erol (Osmangazi Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Tanju Özçelikay (Ankara Üni. Eczacılık Fak.)
Prof. Dr. Zafer Gören (Marmara Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Mersin Üni. Eczacılık Fak.)
Doç. Dr. Bilgen Başgut (Yakındoğu Üni. Eczacılık Fak.)
Doç. Dr. Elif Çadırcı (Atatürk Üni. Tıp Fak)
Doç. Dr. Sırrı Bilge (Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (Yakındoğu Üni. Eczacılık Fak.)
Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu (Ankara Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Nurhan Enginar (İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak.)
Prof. Dr. İnci Erdemli (Hacettepe Üni. Eczacılık Fakültesi)
Prof. Dr. Sedef Gidener (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Mine Sibel Gürün (Uludağ Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Zekai Halıcı (Atatürk Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Alper İskit (Hacettepe Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Mersin Üni. Eczacılık Fak.)
Prof. Dr. Özge Uzun (İzzet Baysal Üni. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Belgin Alaşehirli (Gaziantep Üni. Tıp Fak.)
Doç. Dr. Alper Okyar (İstanbul Üni. Eczacılık Fak.)